طوطی طلایی بهترین بازیگر ، 1353 ، برای تئآتر خرگوش
کاندیدای بهترین کارگردانی ، 1375 ، برای ساعت خوش
بهترین بازیگر و کارگردان ، 1377 ، برای مجموعه 77
بهترین بازیگر و کارگردان ، 1378 ، برای مجموعه ببخشید شما
بهترین بازیگر و کارگردان ، 1381 ، برای مجموعه پاورچین ، دنیای تصویر
بهترین بازیگر و کارگردان ، 1382 ، برای مجموعه پاورچین ، شبکه جهانی جام
بهترین کارگردان طنز ، 1384 ، شبکه 3
□ بهترین بازیگر طنز، 1385 - دریافت تندیس حافظ ، جشن دنیای تصویر
□ بهترین خواننده تیتراژ، 1386 - دریافت تندیس حافظ ، جشن دنیای تصویر
□ دریافت نشان نشان خلاقيت هنري، 1386 - جشن مجله چلچراغ